Trygghetsvandringen: Mörk och ensligt belägen busshållplats

Busshållplatsen ”Skolgatan” vid Q-star/återvinningsstationen är väldigt mörk och ensligt belägen. Efter kontakt med Hallandstrafiken fick vi information om att den används väldigt lite, så de alternativ som finns är att ha den kvar som den är eller ta bort den helt. De som vi haft kontakt med tycker det är bättre att ha den kvar som den är än att den tas bort. Det har dock kommit upp en reflexsnurra för att öka synligheten för resenärer vid dygnets mörka timmar.

Ifrågasatt busshållplats – utan belysning
Nyhet – för att minska risken att bussföraren missar väntande resenärer.

Trygghetsvandringen: Återvinningsstationen – mörkt och getingar

Deltagarna på vandringen tyckte att ÅV-stationen sköts bra och att det är bra att byn har en egen sådan. Ingen upplevde att det var problem med stora mängder övrigt avfall som dumpas vid återvinningsstationen. Man saknade dock belysning och påtalade problem med getingar på somrarna.

Vi har varit i kontakt med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och de äger ingen mark själva. Markägaren kan dra in deras tillstånd och kräva att de ska återställa marken. Av denna anledning är det svårt med belysning. De brukar vädja till återvinnarna att nyttja stationerna på dygnets ljusa timmar.

Gällande getingar så görs inget förebyggande utan allmänheten, tömmare och städare får rapportera till dem vid behov och då beställs sanering. Vid återvinningsstationen finns information med kontaktuppgifter.

Trygghetsvandringen: Göra övergången över Kustvägen till övergångsställe

Det framkom önskemål att övergången över Kustvägen, i höjd med Furugatan, skulle bli ett övergångsställe. Att asfalten skulle målas med vita streck och att skyltar om övergångsställe skulle sättas upp.

Vi har varit i kontakt med Trafikverket och de är mycket återhållsamma gällande övergångsställe då de inger en falsk trygghet och därmed anses motverka sitt syfte.