Protokoll från styrelsemötet i april 2019

Nu finns mötesprotokollet från samhällsföreningens styrelsemöte 25 april att läsa för den som önskar.

Till protokollet

/Jonas Lundgren

Trygghetsvandringen: Mörk och ensligt belägen busshållplats

Busshållplatsen ”Skolgatan” vid Q-star/återvinningsstationen är väldigt mörk och ensligt belägen. Efter kontakt med Hallandstrafiken fick vi information om att den används väldigt lite, så de alternativ som finns är att ha den kvar som den är eller ta bort den helt. De som vi haft kontakt med tycker det är bättre att ha den kvar som den är än att den tas bort. Det har dock kommit upp en reflexsnurra för att öka synligheten för resenärer vid dygnets mörka timmar.

Ifrågasatt busshållplats – utan belysning
Nyhet – för att minska risken att bussföraren missar väntande resenärer.

Trygghetsvandringen: Återvinningsstationen – mörkt och getingar

Deltagarna på vandringen tyckte att ÅV-stationen sköts bra och att det är bra att byn har en egen sådan. Ingen upplevde att det var problem med stora mängder övrigt avfall som dumpas vid återvinningsstationen. Man saknade dock belysning och påtalade problem med getingar på somrarna.

Vi har varit i kontakt med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och de äger ingen mark själva. Markägaren kan dra in deras tillstånd och kräva att de ska återställa marken. Av denna anledning är det svårt med belysning. De brukar vädja till återvinnarna att nyttja stationerna på dygnets ljusa timmar.

Gällande getingar så görs inget förebyggande utan allmänheten, tömmare och städare får rapportera till dem vid behov och då beställs sanering. Vid återvinningsstationen finns information med kontaktuppgifter.

Trygghetsvandringen: Göra övergången över Kustvägen till övergångsställe

Det framkom önskemål att övergången över Kustvägen, i höjd med Furugatan, skulle bli ett övergångsställe. Att asfalten skulle målas med vita streck och att skyltar om övergångsställe skulle sättas upp.

Vi har varit i kontakt med Trafikverket och de är mycket återhållsamma gällande övergångsställe då de inger en falsk trygghet och därmed anses motverka sitt syfte.

Medverkan i demokratimöte

För en vecka sedan hade vi två representanter med från vår samhällsförenings styrelse på mötet med ”Nätverket för lokal demokrati”.

Sammankallande till dessa möten (4 st/år) är kommunledningsförvaltningen och deltar gör samhällsföreningar och andra liknande intresseföreningar. Ikväll var Getinge samhällsförening värd och till hösten är det vår tur att hålla i detta möte. 

Inbjuden gäst denna kväll var kommundirektör Mattias Rossköld som pratade om möjligheterna och utmaningarna som finns när Halmstad växer. 

Mattias Rossköld inklippt i presentationen

Fritidsrådets årsmöte

ÅRSMÖTE

27/5 FRITIDSRAD

Vill även du stötta våra ungdomar i Gullbrandstorp och vara med och utveckla fritidsgårdens verksamhet? Då är du välkommen till fritidsrådet!

Alla föräldrar är välkomna till fritidsrådets årsmöte den 27 maj kl 19:00 i klubbstugan på Gullevi.

Fritidsgården i Gullbrandstorp – ett skönt ställe att hänga på

Fritidsgården drivs av föräldraföreningen ”Gullbrandstorps fritidsråd” tillsammans med en fritidsledare, som är anställd av Halmstads kommun.

GULLBRANDSTORPS

Fritidsgården erbjuder aktiviteter och en plats att umgås på för ungdomar i årskurs

6 till 9. Vi har öppet på fredagkvällar kl 18:30 – 22:00 och håller till i Gullbrandstorpsskolans uppehållsrum och gymnastiksal.

Verksamheten bygger på ungdomarnas idéer och engagemang.

Exempel på tidigare aktiviteter:

• Visning av exotiska djur • Volleybollspel

• Pizzakväll,

• Musikkonsert

• Dansuppvisning och dansinspiration

Har du frågor eller vill hjälpa till?

– kontakta ordförande Marielle Andersson, 070-2626875, mariellle@live.se

Gilla oss på facebook ”Gullbrandstorps fritidsgård” och instagram ”gullbrandstorps.fritidsgard”.

Gullbrandstorps fritidsgård – För att vi bryr oss!