Inbrott på skolan i natt

I dag på förmiddagen meddelades vårdnadshavare till elever på Gullbrandstorpsskolan att ett inbrott skett under natten. Tjuvarna har kommit över ett stort antal Ipad och några datorer och även vandaliserat delar av skolan. Man har polisanmält händelsen och arbetar redan med att hitta lösningar för att inte elevernas skolarbete ska bli lidande.

Rektorerna Jenny Wiemo och Christina Stenman meddelar också i utskicket att skolverksamheten trots inbrottet fortsätter som vanligt under dagen.

Annonser

Utbildning i krisberedskap nu på måndag kväll i Folkets hus

Nu på måndag den 16 april klockan 18.30-20.30 i Folkets hus erbjuder Gullbrandstorps samhällsförening, i samarbete med Civilförsvarsförbundet och MSB en kostnadsfri utbildning i Krisberedskap.

Utbildningen hålls av en engagerad och inspirerande Gullbrandstorpsbo och kan varmt rekommenderas.

72 timmar är den tid som vi förväntar klara oss utan hjälp av myndigheterna i ett krisläge. Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

–        Vilket ansvar har jag själv och vad svarar myndigheterna för?
–        Har jag kunskaper, mental beredskap och utrustning hemma?
–        Var bor de som kanske behöver lite extra hjälp i mitt kvarter?
–        Var bor de som har egenborrad brunn?
–        Vem kan förstahjälpen?
–        Vem har vedeldad kakelugn/braskamin, etc?

Det har visat sig att de som hjälper varandra klarar sig bäst i ett krisläge!

Anmälan till staffan@anckar.se eller 0761-14 15 72.

Varför inte gå med några grannar eller en kompis?

Gullbrandstorps samhällsförening

Brist på klassrum

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid mötet den 28/2 att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att till sammanträdet som ägde rum igår förmiddag, återkomma med en redovisning av hur behovet av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan kan lösas.

Enligt dagordningen för gårdagens möte var det en punkt de skulle ta upp. Klicka på nedan länk. Tips! Sök på ”Gullbrandstorp” för att få fram information och underlag för vad som rör oss.

https://www.halmstad.se/download/18.37650053162b01ac6562995/1523430858071/180411-bun-handlingar-pul.pdf

Kommunen har tidigare när vi varit i kontakt med dem skrivit att ”Både barn- och ungdomsförvaltningens tjänstemän och nämnden är medvetna om situationen för Gullbrandstorpsskolan.”

Vi återkommer med mer info när vi kan.

Gullbrandstorps samhällsförening

Kostnadsfri utbildning i krisberedskap

        

I vecka 22, den 28 maj-3 juni, så är det krisberedskapsvecka i Sverige. I början av 2017 fick MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i uppdrag av regeringen att ta fram en broschyr om den enskildes krisberedskap. Denna broschyr, ”Om krisen eller kriget kommer”, kommer sändas ut till alla 4,8 miljoner hushåll i samband med krisberedskapsveckan.

Det är första gången sedan andra världskriget som man gör denna typ av utskick. Av denna anledning är det högaktuellt att öka sin kunskap om sin egna beredskap och få konkreta tips om vad man bör tänka på. Utbildningen hålls av en engagerad och inspirerande Gullbrandstorpsbo och kan varmt rekommenderas.
      Anmälan senast måndag 9 april till staffan@anckar.se eller 0761-141572.

Läs eller skriv ut den bifogade inbjudan genom att först klicka på symbolen nedan.

Grannsamverkan

Bor du i ett område som har Grannsamverkan så ska du få mejl flera gånger om året från ditt kontaktombud. Mejlen består av nyhetsbrev från polisen ett antal gånger per år, information om händelser i byn, artiklar med tips, saker att tänka på inför sommarsemester eller liknande. Får du inte dessa mejl kan du kontakta samhällsföreningen som är huvudkontaktombud i byn så tar vi kontakt med kontaktombudet för att se om man har fel mejladress eller liknande.

Har ni inte Grannsamverkan på er gata så missar ni en massa viktig information. Vid speciella tillfällen lägger vi ut information på Facebook och hemsidan men annars går informationen bara till kontaktombuden som sedan vidarebefordrar informationen till de boende i sina områden.

Vi har 21 Grannsamverkansområde i byn. Varje område har ett kontaktombud som har hand om området. Kontaktombudet gör vid uppstart en kontaktlista som ska hållas uppdaterad. Man ansvarar sedan för att sprida information till de boende i sitt område. Är du intresserad av att starta upp Grannsamverkan i ditt område så mejla samhällsföreningen för att få mer information.

samhallsforeningen@igullbrandstorp.se