Hjärtstartare och hjärt-/lungräddning

Hjärtstartare i Gullbrandstorp

Det finns sedan 2016 en hjärtstartare för oss boende i Gullbrandstorp. Den är placerad inne på Tempo och hänger på väggen nära kassorna. Hjärtstartaren är tillgänglig under affärens alla öppettider.
Vi uppmanar därför dig som bor i Gullbrandstorp med omnejd att besöka Tempo och lokalisera utrustningen så att du känner till exakt var den är och hur man får tillgång till den i händelse av en nödsituation.zoll-aed-plus_hjartstartare

Så här ser vår hjärtstartare ut. Har du frågor om hjärtstartaren,  kontakta oss

 

HLR-utbildningcivilförsvarsförbundet logo

I samarbete med erfaren och entusiasmerande kursledare från Civilförsvarsförbundet kan vi erbjuda kurser i HLR och krisberedskap i Gullbrandstorp. Denna kurs ger insyn både i vanlig krisberedskap – med tips på hur man t ex klarar ett längre el-/vattenavbrott – men framförallt förmedlar den kunskap och praktisk övning i hur man faktiskt alldeles själv kan rädda en annan människas liv. I det blocket kommer också hjärtstartaren att demonstreras ingående så att man inte ska behöva känna sig tveksam att faktiskt använda den om det skulle krävas.

Du som är intresserad av att delta i en HLR-utbildning – fyll i formuläret nedan och klicka på knappen ”Skicka”. Intresseanmälan är inte bindande. När intresset är tillräckligt stort, skapar vi ett kurstillfälle som publiceras på vår hemsida.

Annonser

Senaste inläggen

Gullbrandstorps vägförening och dess framtid

Som boende i Gullbrandstorp tillhör vi alla Gullbrandstorps Vägförening. Tillsammans
är vi ansvariga för vägarna i samhället. Det pågår ett arbete med att kommunen ska
överta ansvaret för driften av våra vägar, men detta kommer ta flera år innan det är
klart. Fram till dess fungerar ekonomin enligt följande för vår vägförening.

Vi får av staten ett bidrag för skötsel av våra vägar (drygt 10 000 kr/år). Detta bidrag använder vi sedan till att betala kommunen för att de ska sköta om vägarna. Det handlar då om t.ex. snöröjning, skötsel av befintlig belysning och underhåll av vägar. Många andra vägföreningar har även en årsavgift som de boende betalar. Denna används då för andra investeringar kring deras vägar.
Under det senaste året har frågor kring tre punkter kommit till oss från olika håll. Det
handlar om vägföreningens möjligheter att investera i
– ny belysning
– väggupp (hastighetsbegränsning)
– övergångsställen (målning).
Det sista som efterfrågades var målade streck till övergångsställena på gatorna kring
Grangatan som har skyltar men saknar streck. Enligt kommunen bekostar de inte
detta utan bara att fylla i befintliga målningar. Tydligen har det enligt dem aldrig
funnits streck där. Om ni vet med er att det finns t.ex. bilder som visar
övergångsställena med streck i asfalten hade jag gärna tagit emot dem.
När det gäller ny belysning bekostar inte kommunen detta, utan de sköter bara om
befintlig belysning.
Eftersom vägföreningen inte har någon inkomst genom att boende (medlemmarna)
betalar en årsavgift, finns då inte heller ekonomi för någon av de investeringar som ni
som boende ofta önskar.
Vi i nuvarande styrelse är inte intresserade av att öka vårt engagemang i föreningen,
men det känns tråkigt att alltid säga nej till önskemål som så tydligt många boende
har. Därför skulle vi vilja höra oss för i samhället om intresse finns bland andra att
driva föreningen mer aktivt. Det skulle då handla om en styrelse som vill hantera
administrationen kring årsavgift samt nuvarande uppgifter (som är relativt få). Det
skulle då också kunna tillkomma att man behöver hantera upphandling av t.ex.
belysning m.m. Detta görs genom kommunen vilket gör det relativt enkelt.

Om ni är intresserade av att ingå i en styrelse för vägföreningen som driver
föreningen enligt ovan är ni välkomna att hör av er till mig på mejl eller telefon.

Vänligen

Fredrik Larvall
Ordförande Gullbrandstorps Vägförening
fredrik.larvall@gmail.com
0707-435534

  1. Gemensamma kvällspromenader för en trygghetsskapande och brottsförebyggande effekt Kommentera
  2. Invigning av Harplinges ”meröppna” bibliotek 1 Kommentar
  3. Granen är på plats Kommentera
  4. ”Meröppet” bibliotek i Harplinge Kommentera
  5. Torsdagens kontakombudsmöte i hembygdsgården Kommentera
  6. Ny detaljplan för f.d. Preemtomten ute på remiss 1 Kommentar
  7. Vandalisering av två busskurer i byn Kommentera
  8. Mötesplats för tankar kring Dante Kommentera
  9. Skolbygget Kommentera