2015-01-13

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 13 januari 2015.

Plats. Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Thore Oscarsson, Caroline Persson, Roger Fransson, Stefan Morteus. Roland Appelquist Hembygdsföreningen, Lars-Erik Arvidson Vägföreningen.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte. Inför dagens möte var Hembygdsföreningen och Vägföreningen inbjudna för att behandla gemensamma frågor.

§ 2 Förslag till dagordning

Hemsidan

Grannsamverkan

Fiber i Gullbrandstorp

Skadegörelse på Samhällsföreningens julgran

Belysning på gång och cykelbanor i Samhället

Årsmöte tidpunkt och innehåll

Beslutades att följa föreslagen dagordning.

§ 3 Hemsidan

Roger Fransson har flyttat från Gullbrandstorp och avser därför att sluta med hemsidan för Gullbrandstorp senast den 30 juni 2015. Samhällsföreningen erbjuds att ta över startsidan (i Gullbrandstorp.se) vilken kostar 344kr/år.

Beslutades att Samhällsföreningen tar över startsidan för att kunna driva hemsidan vidare.

För att kunna driva arbetet vidare med hemsidan så är vi i behov av någon lämplig person som kan fortsätta med Rogers förtjänstfulla arbete. Roger lägger in om våra önskemål på hemsidan.

§ 4 Grannsamverkan

Caroline tog upp att vi behöver se över arbetet med grannsamverkan.

Beslutades att kalla till ett särskilt möte vid senare tillfälle.

§ 5 Fiber i Gullbrandstorp

Beroende på att vi nyligen fått utbyggt med fiber så kan det vara en del frågor som uppkommer. Stefan Morteus ställer välvilligt upp med att hjälpa till med råd. Roger lägger in på hemsidan att man kan ta kontakt med Stefan om man får problem.

§ 6 Skadegörelse på Samhällsföreningens julgran

Mats Nilsson informerade om att det förekom en större skadegörelse vid Tempo

Natten till lördagen den 3 januari. I samband detta så blev även vår julgran utsatt för skadegörelse med krossade lampor och skadad ljusslinga.

Beslutades att ordförande polisanmäler skadegörelsen av granen

§ 7 Belysning på gång och cykelbanor inom samhället

Beslutades att ordförande skriver till Kommunen och framför våra önskemål om belysning på gång och cykelbanor i samhället.

§ 8 Årsmöte tidpunkt och innehåll

Årsmötet beslutades till måndagen den 9 mars 2015 kl.18.30, i Gullbrandstorps Folkets Hus.

Följande förslag till ärende att ta upp på årsmötet diskuterades.

Information från Polisen

Information från Eksjöhus om byggnation vid Tempo

Information från Mjöbecksvillan om utveckling av det nya villaområdet

Information om Preemfastigheten

§ 9 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Nilsson Anders Rånge

Sekreterare Ordförande