2014-01-30

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 30 jan 2014. 

Plats: Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, SvenGunnar Carlsson, Mats Nilsson, Håkan Dahlgren, Thore Oscarsson, Caroline Persson, Gun Wallnerdal, Stefan Morteus, Marie Sjöberg (del av tiden).

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Information

Anders Rånge informerade om aktuella frågor som samhällsföreningen har att hantera.

Marie Sjöberg, ordförande i GT Fritidsråd informerade om verksamheten. Marie önskade att få några minuter på årsmötet för att kortfattat berätta om fritidsgården och behovet av vuxna som engagera sig.

§ 3 Årsmöte

Årsmötet beslutades till måndagen den 17 mars 2014 i Gullbrandstorps Folkets Hus.

Till årsmötet beslutades att bjuda in Kommunrådet Henrik Oretorp för att ge aktuell information om utvecklingsplanerna för Gullbrandstorp och svara på vårt önskemål om att (HFAB) bygger hyreslägenheter i samhället.

Mari Sjöberg, Ordförande i GT Fritidsråd informerar om verksamheten.

Styrelsen informerar om fibernät i Gullbrandstorp, Preem och Tempo fastigheterna, dialogmöte med Halmstad Kommun.

§ 4 Nästa möte

Årsmöte 2014-03-17 kl.18.30

§ 5 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mats Nilsson,Sekreterare                Anders Rånge, Ordförande