2010-02-04

Styrelsemöte med Gullbrandstorps Samhällsförening den 4 februari 2010.

Plats Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson, Håkan Dahlgren, Mats Nilsson och Roger Fransson (del av tiden).

§ 1                 Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2                 Kallelsen till mötet godkändes.

§ 3                 Till sekreterare för mötet valdes Mats Nilsson.

§ 4                 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 5                 Ekonomi: Kassören Sven-Gunnar Carlsson gav en redogörelse för föreningens ekonomi.

§ 6                  Aktuella händelser i samhället diskuterades. Med anledning av detta så beslutades att följande frågor skall presenteras på årsmötet:

·        Byggnadsnämnden har antagit planen som gör det möjligt att bygga bostäder för äldre intill mataffären i Gullbrandstorp. Håkan Dahlgren tar kontakt med Bo Bengtsson för att få vidare information.

·        Posten har flyttat brev och paketservicen till Hemköp Haverdal med anledning av att butiken vid Preem stängdes den 25 januari. Flytten till Haverdal var en akut åtgärd. Vi arbetar för att vår postservice flyttar till Tempo i Gullbrandstorp. Mats Nilsson tar kontakt med Posten.

·        Halmstad Kommun har tagit fram planprogram för ett nytt villaområde i Gullbrandstorp. Området som är beläget öster om Lyngavägen beräknas kunna omfatta ca 70-80 st. nya villatomter. Anders Rånge tar kontakt med kommunen för vidare information.

·        Anders Rånge tar kontakt med Preem för att få mer information om planerna för en automatstation i Gullbrandstorp.

§ 7                 Årsmötet beslutades till tisdagen den 23 mars kl.18.30 i Gullbrandstorps Folketshus-.

§ 8                 Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mats Nilsson    Sekreterare

Anders Rånge   Ordförande