2016

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2016-03-14

§ 1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på rätt sätt.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4 Val av presidium

 • Ordförande: Anders Jägsell
 • Sekreterare: Mats Nilsson
 • Justerare tillika rösträknare: Lennart Hultman

§ 5 Det gångna årets verksamhets berättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören SvenGunnar Carlsson föredrog kassarapporten, vilket godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möte, detta godkändes av stämman.

§ 9 Årsavgift

Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften från 40kr/hushåll till 50kr/hushåll. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§ 10 Funktionärsval

 • Ordförande för 2 år: Anders Rånge omval
 • Kassör för 2 år: Jonas Lundgren nyval
 • Styrelseledamot för 2 år: Mats Nilsson omval
 • Styrelseledamot för 1 år: Caroline Persson omval

§ 11 Val av styrelsesuppleanter, 2st för 1 år

 • Styrelsesuppleanter för 1 år: Thore Oscarsson nyval
 • Sivert Jacobsson nyval

§ 12Val av revisor för 2 år

 • Revisor för 2 år: Marianne Anckar omval

§ 13 Val av revisorsuppleant, 1st, för 1 år

 •  Revisorsuppleant för 1 år: Björn Andersson omval

§ 14 Val av valberedning för 1 år

 • 2 ordinarie varav en sammankallande
 • Staffan Anckar (sammankallande) omval
 • Lars Erik Andersson nyval
 • Suppleant Lennart Hultman omval

§ 15 Information från styrelsen

Anders Rånge informerade om händelser i byn under det gångna året. Det har varit inbrott i Folkets Hus och släpvagnsbrand utanför Tempo i april. Hakkors målat på skolans vägg i mitten av november. Det har varit inbrott på Lidahlsvägen och på Åkers väg i mitten av december och Inbrott på Aspgatan i januari. På skolan var det inbrott i februari där datorer och läsplattor stals.

Anders framförde även hälsning från Sam på Tempo där Sam efterlyste synpunkter på hur man upplever butiken. Man är positiv till att spel och post service tillkommit. Mötesdeltagarna var mycket nöjda med butiken och tyckte att den fungerade bra.

Anders presenterade Samhällsföreningen medverkan i nätverket för lokal demokrati som drivs av kommunen och leds av kommunrådet Henrik Oretorp. Anders framförde att det var ett viktigt forum för att kunna påverka och som fungerade på ett bra sätt.

Caroline Persson informerade om Grannsamverkan i byn. Samhällsföreningen är huvudkontaktombud i byn och agerar mellanhand mellan kontaktombuden och Polisen, kommunen och länsförsäkringar. 17 områden i byn är igång med aktiv Gransamverkan i dag. 4 områden är på gång att starta upp Grannsamverkan. Är du intresserad av att starta upp Grannsamverkan på din gata eller i ditt område så är du välkommen att ringa Caroline på 0706-3337 00 eller mejla till samhallsföreningen@igullbrandstorp.se.

Gällande vår hemsida, igullbrandstorp.se, så tar vi tacksamt emot information och tips på händelser eller nyheter från byns invånare, föreningar, mfl. Det går bra att mejla Jonas Lundgren som har hand om hemsidan och Facebook- admin@igullbrandstorp.se.

Mats Nilsson framförde att vi söker engagerade personer till föreningen som vill arbeta för Gullbrandstorps bästa. Det kan vara styrelsearbete, valberedning, skribent, utdelare, mm. Intresserade är välkomna att mejla samhällsföreningen eller ringa Mats på tfn 53816 alternativt 070-6253816.

Staffan Anckar informerade om hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Samhällsföreningen avser att inköpa en hjärtstartare och med anledning av detta så kommer Staffan att erbjuda utbildning.

§ 16 De inbjudna gästerna informerar

 Ervin Mezei från Mjöbäcksvillan informerade om utbyggnad av etapp två och tre i det nya villaområdet i byn. Till en början färdigställs etapp två som beräknas vara klar i slutet av maj. I dagsläget är 16 till 17 villor sålda. Mjöbäcksvillan har totalt 50 tomter när området är helt utbyggt. Gullbrandstorp är mycket attraktivt så intresset är stort för att flytta hit. I det nya bostadsområdet är det främst barnfamiljer som har köpt hus. Prisbilden på husen är mellan 3.7 – 4.5 miljoner.

Krister Svedberg berättade om det framtida hyreshuset vid gamla Preem fastigheten. Kristers familj har ägt huset i 40 år och vill försöka bevara det hus som finns på tomten. Det är ett gediget gammalt hus som klätts in med plåt. Det är meningen att plåten ska riva bort och i stället bevara stenhuset under. Sedan ska hela huset få en ansiktslyftning. Pizzerian som ligger i ena änden kommer inte att påverkas. Huset som i dag är 35 meter långt kommer att förlängas med 15 meter. Planen är att bygga etagelägenheter i form av 13 trerummare på 72 kvadratmeter och två tvårummare på 45 kvadratmeter. Varje lägenhet ska ha en egen liten uteplats. Hyran för lägenheterna beräknas bli 8000 kr/mån för treorna och 6000kr/mån för tvåorna. Krister tänker köpa en elbil som hyresgäster i fastigheten kan få hyra. Byggstarten blir så snart som planändringen från Industrifastighet till hyresfastighet år klar från kommunen.

§ 17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 100 personer) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mats Nilsson
Ordförande: Anders Rånge
Justerare: Lennart Hultman