Samhällsföreningen


Årsmöten

Styrelse-möten

Samhälls-föreningen

Verks.hets-
berättelser

Revisions-
berättelser

Stadgar
För att komma till andra typer av publicerade dokument, tryck på önskad bild eller rubrik

Kort historik

Efter många år av klent intresse från byinnevånarnas sida, steg engagemanget kraftigt i och med frågan om Kustvägens sträckning kom upp till diskussion. Denna fråga hade dock funnits på agendan i flera år men så började planerna att ta form alltmer. Kanske nedläggningen av järnvägen mitt i samhället gjorde sitt till och många trodde nog att det gamla järnvägsspåret skulle kunna utnyttjas till ny vägsträckning.Våra idéer förkastades bryskt och det mest aktuella förslaget från ”myndigheternas” sida var en ny sträckning över Onsjöberget, förbi skolan och bort mot Lynga.Vi arbetade på bred front och hävdade att en sådan sträckning skulle medföra stora försämringar för samhället, bl a i form av sämre service i flera avseenden och kanske skulle det innebära nedläggning av affär och bensinstation.Helt plötsligt började man lyssna på oss och vi fick gehör för våra önskemål att vägen skulle gå genom samhället.Ett mycket bra förslag presenterades och den nya vägen invigdes sedan 9 aug 2003.

Härefter har vårt engagemang bl a rört utbyggnadsfrågor av lägenheter och villor samt de påtagliga brister som finns kring VA-frågorna.

Vidare drivs frågorna kring Samverkan mot brott av samhällsföreningen. Ett trettiotal personer, utsedda som gatu- eller gruppombud, samlas varje höst till ett möte kring dessa frågor. En eller flera föreläsare bjuds då in för att delge oss erfarenheter och kunskaper, mest inom ”ämnet” brottsförebyggande åtgärder. Här diskuteras också den brottslighet som begåtts i samhället och då rör det sig mest om villainbrott och skadegörelse. Samarbetet med skolan i dessa frågor är viktigt.

Vi engagerar oss också i frågor kring allmänna kommunikationer, renhållning och äldreboende.

1 tanke på “Samhällsföreningen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s