Kontakt

Styrelse

E-post till alla i styrelsen: samhallsforeningen@igullbrandstorp.se

Ordförande: Mats Nilsson 070-335 38 16

Vice ordförande: Benny Tronsson 070-532 56 71

Sekreterare: Emma Aronsson 070-543 77 81

Kassör: Jonas Lundgren 079-322 88 61

Ledamot: Caroline Persson 070-633 37 00

Suppleant: Catarina Niklasson 070-042 40 58

Suppleant: Thomas Nilsson 070-554 90 20

Hemsida och Facebooksida: iGullbrandstorp.se

Webbansvarig: Jonas Lundgren
Informera mig gärna om du har drabbats av tekniska problem eller hittat felaktig information. Du får gärna skicka frågor, förslag till förbättringar, tips på nyheter/händelser eller av annan anledning kontakta mig.

E-post: admin@igullbrandstorp.se