Kontakt

Styrelse

E-post till styrelsen: samhallsforeningen@igullbrandstorp.se

T.f. Ordförande: Mats Nilsson
0706-25 38 16

Sekreterare: Anna De Pedis
0736-24 01 35

Kassör: Jonas Lundgren
0793-22 88 61

Ledamot: Caroline Persson
0706-33 37 00

Ledamot: Vakant

 

 

Suppleant: Emma Aronsson
0705-43 77 81

Suppleant: Catarina Niklasson
0700-42 40 58

Hemsida och Facebooksida (igullbrandstorp.se)

Webbansvarig: Jonas Lundgren
Informera mig gärna om du har drabbats av tekniska problem eller hittat felaktig information. Du får gärna skicka frågor, förslag till förbättringar, tips på nyheter/händelser eller av annan anledning kontakta mig.

E-post: admin@igullbrandstorp.se