Kontaktombud

Kontaktombud
Tips för att förebygga brott
Händelserapport

Vid uppstart av Grannsamverkan på en gata eller i ett område går kontaktombudet runt och informerar sina grannar om Grannsamverkan samt delar ut trycksaker och övrig information som Samhällsföreningen tillhandahåller. Kontaktombudet sammanställer sedan en kontaktlista där alla hushåll som vill vara med i arbetet med Samverkan mot brott listas. När denna distribuerats får kontaktombudet skyltar att sätta upp vid alla infarter till området. Kontaktombudet ansvarar för att kontaktlistan hålls uppdaterad.

I rollen som kontaktombud går man på en uppstartsutbildning på Polisen. På hösten bjuder Samhällsföreningen in alla kontaktombud i Gullbrandstorp till möte i Hembygdsgården där vi pratar om händelser i byn samt utbyter erfarenheter med varandra. Polisen / Länsförsäkringar / Kommunen håller ett informationsmöte per år för alla kontaktombud i kommunen.

Polisen / Länsförsäkringar / Kommunen sänder ut nyhetsbrev direkt till kontaktombuden några gånger per år. Dessa ansvarar kontaktombuden för att sprida till grannarna i sitt område. Huvudkontaktombudet mejlar ut information om inbrott på orten som kontaktombudet vidarebefordrar till sina grannar.

Är du intresserad av att starta upp Grannsamverkan och vill ha mer information om tillvägagångssätt är du välkommen att höra av dig till samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Kontaktombud
Tips för att förebygga brott
Händelserapport