Vägföreningens årsmöte

Välkomna till årsmötet för Gullbrandstorps vägförening tisdag 9/4 klockan 19. Vi träffas i Folkets Hus bakom scen.

//Fredrik Larvall

Annonser

Information om skolan

I höstas drog paviljongprojektet igång på Gullbrandstorpsskolan på grund av trångboddhet och för att en till- och ombyggnad av skolan ska ske. Innan projektet drog igång kallade kommunen in samhällsföreningen och vägföreningen till möte för att diskutera paviljongernas placering och dess påverkan på trafiken. Att paviljongerna placerats där de står nu beror dels på markförhållandena på övriga delar av skolgården samt för att man inte ska inkräkta på skolgårdens område.

Paviljongernas placering medförde att Furugatan öppnades upp längst ner mot Gullevi och att tre farthinder byggdes. Parkeringen vid idrottshallen är nu till för skolans personal och som infart för transporter till skolan (dagtid). Inflyttning i paviljongerna ska förhoppningsvis ske inom kort och då kan om- och tillbyggnaden av skolan sättas igång. Skolan ska få ett eget tillagningskök, en ny matsal, ett nytt bibliotek, ett bättre uppehållsrum och en ny hemkunskapssal.

Eftersom skolan ska byggas ut mot innergården innebär det att byggtrafiken behöver gå in via vändplatsen på Grangatan och vidare in över skolgården. På informationsmötet, som skolan höll för vårdnadshavare under onsdagskvällen, framhöll man att säkerheten för elever och personal är prioriterad och att man kommer vara noga med avspärrningar när man leder in trafiken på skolgården.

Vi i samhällsföreningen har haft kontinuerlig kontakt med kommunen gällande detta projekt, inte minst gällande trafiksituationen i korsningen Furugatan/Ekgatan där fordon framförs i höga hastigheter. Vi har också påtalat vikten av att hitta varaktiga lösningar gällande trafiksituationen på Grangatan vid hämtningar och lämningar samt parkeringsplatsens utformning, både där paviljongerna står idag och den nya vid idrottshallen. Vi fortsätter med detta arbete.

/Gullbrandstorps samhällsförening

Plan för Preemmacken

För er som missade årsmötet kommer här lite info om den preliminära planen för Preemmackens förvandling till hyreshus.

Förhoppningen är att bygglov ska bli klart till årsskiftet och att man då ska kunna börja bygga. Inflyttning förväntas ske i slutet av 2020 eller början av 2021.

Förslaget är 26 hyresrätter på 2,5 plan bestående av:
6 st 3:or i markplan om 68 kvm
– 4 st 2:or i markplan om 55 kvm
– 16 st 3:or i etage om 74 kvm

Huset kommer att behålla sin nuvarande form men höjas något samt förlängas. Planen är ett grästak samt putsad fasad. Grönyta kommer att anläggas där pumparna tidigare stått. Det kommer att anläggas parkeringsplatser och upp till detta är visionen att ha poolbil som man kan hyra till självkostnadspris. Pizzerian kommer att få en inglasad veranda.

Påminnelse – årsmöte

Imorgon, måndag, är det återigen dags för vårt välbesökta årsmöte. Vi inleder med årsmötesförhandlingarna och därefter tar Halmstadpolisens expert inom narkotika, Thomas Turesson, över ordet. Han är väl insatt i en värld som många föräldrar och andra vuxna inte vet något om. Thomas är uppdaterad om vad som sker på fältet och ger föräldrar och andra vuxna tips om vilka signaler man ska vara uppmärksam på.

Dessutom får du en massa annan information som rör vår fina by.

Vi ses i Folkets hus imorgon 18.30.

/Gullbrandstorps samhällsförening

Hästar på elljusspåret skapar problem för motionärer

🐴 + 🏃‍ ≠ sant

Vi vill informera er om att samhällsföreningen vid upprepade tillfällen blivit kontaktade av invånare gällande ridning (eller att hästar leds) på elljusspåret i Gullbrandstorp. Problemen som beskrivs är att det skapar ojämnheter i marken vilket ökar skaderisken för de som motionerar där.
Vi har varit i kontakt med kommunen som satt upp fler och nya skyltar som informerar om att ridning i motionsspåret är förbjuden. Kommunen har även förbättrat och jämnat till underlaget men boende upplever att det snabbt förstörs på nytt.
Vidare framför några att de störs av ”andra spår” som hästar lätt lämnar efter sig och som inte avlägsnas från spåret.

Vänligen sprid denna information till de som är ute och rider eller leder hästar i byn.

Gullbrandstorps samhällsförening
samhallsforeningen@igullbrandstorp.se

Väggmålning i Gullbrandstorp?

Kulturförvaltningen är på jakt efter en vägg i någon av tätorterna kring Halmstad för att låta en konstnär göra en väggmålning. Har vi någon vägg här i byn som vi skulle vilja liva upp och smycka? Kom gärna med input! Det enklaste är om det är en kommunägd byggnad. Vilken tätort de ska göra väggmålningen i räknar de med att bestämma i slutet av mars.

I maj 2018 deltog två representanter från samhällsföreningens styrelse i kulturdialogen som hölls med syfte att ta fram en kulturstrategi för de kommande 10 åren. Där lyfte vi upp önskemålet att sprida kultursatsningar utanför stadskärnan. Av denna anledning känner vi oss extra glada över att man nu planerar att göra en väggmålning i någon av tätorterna runt omkring Halmstad.

/Samhällsföreningen

Årsmöte – med tema droger

Du är varmt välkommen till samhällsföreningens årsmöte i Folkets hus måndagen den 18 mars klockan 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna ger vi ordet till vår inbjudna gäst, Thomas Turesson, som är Halmstadspolisens expert inom narkotika. Han är väl insatt i en värld som många föräldrar inte vet något om. Thomas är uppdaterad om vad som sker på fältet och ger föräldrar och andra vuxna tips om vilka signaler man ska vara uppmärksam på.

När Thomas är klar med sin del berättar Krister Swedberg, som äger ”Preemfastigheten” vid pizzerian, om vad som händer gällande uppförandet av hyreshus. Därefter berättar Linda Bertilsson om planerna gällande en mötesplats för invånarna i Gullbrandstorp.

Styrelsen informerar också i vanlig ordning om aktuella frågor som rör byn såsom exempelvis skolans utbyggnad och paviljongbygget, hastighetshöjningen på Kustvägen, parkeringen vid Tempo, Grannsamverkan och hur det går med alla de saker som uppkom på byns trygghetsvandring.

Varmt välkommen!

Styrelsen
Anders Rånge ◦ Mats Nilsson ◦ Jonas Lundgren ◦ Caroline Persson ◦ Sven Gunnar Carlsson

Gå gärna in och gilla och följ oss på Facebook, iGullbrandstorp.se. Har du inte Facebook men ändå vill hänga med på vad som händer så kan du få mejl när det görs inlägg på hemsidan. Gå in på iGullbrandstorp.se, längre ner på höger sida står det ”Följ bloggen via e-post”, skriv in din e-postadress och tryck på ”Följ”. Då får du ett mejl med en länk där du bekräftar prenumerationen.