Tempofastigheten och pizzerian (info från årsmötet)

Inför årsmötet var vi i kontakt med fastighetsägarna till Tempofastigheten och ägarna till pizzerian för att se om vi kunde få lite information att dela med oss till Gullbrandstorpsborna.


Pizzerian kommer att ligga på samma ställe som tidigare. Det bli en kvarterskrog med pizza, a la carte, pastarätter och alkoholrättigheter för vin och öl.

De vill bygga 24 lägenheter i Tempofastigheten, främst till seniorer. De tänker på pensionärer som vill sälja sina villor men bli kvar i byn. Även vanliga familjer ska kunna hyra.


Första etappen planeras bli klar hösten 2023 om allt går som planerat.

Tempo, Tudorkliniken och frisören kommer att vara kvar som de är idag. Det finns även tankar på apotek och tandläkare.

Överklagan om hastighet + Framtidsplan 2050 (info från årsmötet)

Överklagan om höjd hastighet på Kustvägen genom Gullbrandstorp

Halmstads kommun beslutade den 7 november 2017 att höja hastigheten på Kustvägen genom Gullbrandstorp från 50 Km/h till 60 km/h. Många i byn reagerade negativt på detta och vid samhällsföreningens årsmöte 2018-03-19 fick styrelsen i uppdrag att överklaga beslutet för att få igenom en hastighetssänkning. Efter en längre tids handläggning så beslutade Länsstyrelsen 2021-07-14 att Halmstads kommun haft fog för sitt beslut och avslog överklagandena.

När det gäller bullerstörningar så ansvarar kommunen för att vidta skyddsåtgärder för att uppnå en god ljudmiljö. Kommunen har även ett tillsynsansvar enligt miljöbalken och har skyldighet att utreda klagomål om buller och vid behov vidta åtgärder. Finns det något att bygga vidare på här, tycker ni?

Framtidsplan 2050

Gullbrandstorp föreslås växa med cirka 250 bostäder och huvudsaklig utbyggnadsriktning föreslås åt öster och åt söder. I öster föreslås bebyggelse tillkomma med ca 90 bostäder i skogsslutningen (GU3). Här blir det viktigt att studera nivåskillnaderna för att anpassa bebyggelsen till terrängen. I söder föreslås ett område söder om skolan (GU2) för ca 50 bostäder, främst blandad bebyggelse viket innebär både radhus, villor och mindre flerbostadshus.

I sydväst Föreslås bebyggelse i anslutning till grusplanen/idrottsområdet (GU1) med ca 100 bostäder, även här finns möjlighet för flerbostadshus som kan komplettera bostadsutbytet på orten.

Ett område för nya verksamheter föreslås i den västra delen av orten intill befintligt verksamhetsområde (V16). En lämplig inriktning på dessa verksamheter bör vara icke störande verksamhet, handel eller annan service med tanke på dess läge utmed Kustvägen.

Befintlig service finns i centrala Gullbrandstorp vid Kustvägen i det som utpekas som ortscentrum. Här ska befintlig service värnas och tillåtas att utvecklas. Centrum kan även stärkas genom att högre exploatering tillåts i detta läge.

Plocka skräp 🚮

Denna vecka är det Halmstads officiella skräpplockardagar.

Gå en sväng med barnen i närområdet och förse dem med en varsin plastpåse. Tävla om vem som plockar flest saker eller vem som får ihop mest vikt. Ta med ett gäng plastpåsar på hund-/barnvagnspromenaden, joggingturen eller powerwalken i helgen.

Ta gärna en bild under skräpplockarturen eller på det skräp ni hittat och lägg i kommentarsfältet. Har du inte plats i din egna soptunna så fråga grannen – vi hjälps väl åt?

Transportplan & Ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken (info från årsmötet)

Transportplan

Handlar om yteffektiva och hållbara färdsätt där Halmstad kommer att växa i och med Framtidsplan 2050 och där även vi i Gullbrandstorp behöver styra om från biltrafik till en ökad gång, cykel och kollektivtrafik genom framförallt busstrafik. Vi önskar se Gullbrandstorp som en strategisk bytespunkt inom kollektivtrafiken i och med möjligheten till bra byten mellan regionbuss och stadsbuss.

Vi har även till kommunen tagit upp miljö-och säkerhetsmässiga problem i och med Kustvägens allt hårdare trafikering i och med en större utbyggnad i såväl Haverdal, Harplinge och Gullbrandstorp. En förbättring av anslutningen Tiarpsalle’n mot Kustvägen/Onsjövägen samt Flygstaden samt en bra belysning för cykel och gångtrafik bör vara högprioriterat.

Ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken

Handlar om en minskning av dagens 27 till 8 zoner där man i Halmstad kommer att få endast 1 kommunzon samt 1 stadszon och där Gullbrandstorp hamnar inom stadszonen vilket innebär en klart billigare taxa gentemot dagens nivå. Syftet är att göra kollektivtrafiken ännu mera kundvänlig och öka marknadsandelen gentemot bilen. Vi ser positivt på detta då vi i Gullbrandstorp kommer att inkluderas i stadszonens prisnivå.

Grannsamverkan – info från årsmötet

Inga inbrott i år än så länge (statistik från början av mars). Två skadegörelsebrott, en skadegörelse på motorfordon och en klotteranmälan. Viktigt att alla brott polisanmäls, även mindre skadegörelsebrott.

Två olika heatmaps visades. Man kunde se att skadegörelsebrotten minskat generellt sett och att det finns en koncentration runt Tempo och skolan. På kartorna ser man också att de flesta skadegörelsebrott sker på gatsidan av Kustvägen.

Brott201320142015201620172018201920202021
Grov stöld genom inbrott i villa632200220
Skadegörelsebrott1211147446146
Lite svajig statistik från polisen så ta den som ett riktmärke bara.

Coyards

Det finns en Grannsamverkansapp som heter Coyards. Alla som bor i byn är välkomna att vara med i gruppen för Gullbrandstorp, oavsett om gatan/området man bor på/i är ansluten till grannsamverkan formellt sett eller ej.

Du får snabb info om något händer och du kan på ett enkelt sätt informera andra i byn om olika händelser. Fördel gentemot att informera i exempelvis en facebookgrupp för byn är att du får ut informationen till mottagaren direkt. Inte på kvällen när man skrollar igenom facebook innan man lägger sig.

Ladda ner appen, registrera dig som ny användare (inklusive gatuadress och telefonnummer så vi kan säkerställa att du bor i tätorten Gullbrandstorp för att medlemskapet i gruppen ska godkännas) och ansök om medlemskap i ”Gullbrandstorp Grannsamverkan”.

Grannsamverkan + Krisberedskap = SANT

Att hjälpas åt i ett krisläge gör att vi klarar oss bättre. Att ha en gemensam bild över vilka i grannsamverkansområdet som har exempelvis braskamin, egen brunn, gasol-/stormkök eller kunskap i HLR kan vara av stor vikt om krisen kommer. Tänk gärna efter och prata med era grannar.

Förebyggande åtgärder – för att förhindra inbrott

Se till att ditt hus ser bebott ut och meddela de närmsta grannarna att ni är bortresta. Lämna taklampor tända och använd timers. Be grannen parkera en bil på din infart, kasta sopor i din soptunna och ta hand om posten. Ge inte tjuvar arbetsro i mörkret utan tänd utelamporna så att andra kan se om någon försöker bryta sig in. Glödlampor med skymningsrelä är en väldigt bra uppfinning oavsett om du är hemma eller ej.

Grannsamverkan minskar inbrotten med i genomsnitt 36 procent. Inte skyltarna som gör det utan det som gäller är att vara uppmärksam. En uppmärksam granne som reagerar och agerar när den ser något avvikande i området är mycket värdefullt. Att göra sig synlig och söka kontakt kan vara tillräckligt för att få personer med brottsliga avsikter att lämna platsen. Att snabbt sprida information till byns invånare är av stor vikt för att öka vaksamheten om de potentiella brottslingarna väljer att söka sig vidare inom byn.

Samla på dig mycket information men gå inte ut med allt!

Det är bra att notera registreringsnummer, bilmodell, färg, antal personer, ålder, längd, klädsel och så vidare. Att fotografera en bil eller misstänkta personer kan också vara bra MEN man ska vara återhållsam med vad man går ut med för info på sociala medier eller i grannsamverkansgrupper för att inte riskera att hänga ut oskyldiga.

Det är bra att vara saklig och lite vag i sin varning till sina medmänniskor. Att en bil kör långsamt och studerar sin omgivning kan vara en varningssignal men det kan också vara husspekulanter eller människor som växt upp i området som kör runt och tittar utan brottsliga avsikter. 

Info från kommunen och från byns vägförening

Häckar, träd och buskage:

Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att det är fri sikt vid utfarter och korsningar för att undvika olyckor. Häckar, träd och buskar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg, korsning eller gata bör du se till att dina växter, mur, staket eller liknande inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

Håll koll på sikttriangeln:

Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter höga från gatunivån inom den så kallade sikttriangeln (se gul markering på bilden nedan).

  • Gränsar din hörntomt mot en lokalgata eller gång- och cykelbana ska sikttriangeln vara 5 meter. En lokalgata är till exempel en gata i bostadsområde eller villakvarter där hastigheten oftast är max 30 kilometer i timmen.
  • Gränsar din hörntomt mot en uppsamlingsgata ska sikttriangeln vara 10 meter. Det är oftast huvudleder och större vägar.
  • 2,5 meter sikttriangel gäller vid bilutfart.

Några rekommendationer när du ska planera nytt:

Om du ska du plantera nytt är det viktigt att du tänker på att plantera dem på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata, så att de inte skymmer sikten när de växer sig större. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Stora träd och buskar ska placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen.
Häck och mindre buskar ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Läs mer på:
https://www.halmstad.se/trafikochinfrastruktur/vagarochgator/trafiksakerhet/hackartradochbuskage.n653.html

Älgburgare på söndag 🍔

På söndag/påskdagen får vi besök av en ny aktör med nya godsaker. ”Efter regn kommer solsken” står vid Folkets hus 12-19.

Succéburgarna från Världscupen i skidor i Falun.

Burgare: Älgkött, brioche, smörstekta kantareller och lök, krispsallad, tomat, inlagd gurka, Västerbottenost, bacon, BBQ-sås, smokey chilisressing.

Välj mellan Enkel (120 kr), Dubbel (160 kr), Trippel (195 kr)

Dryck: Ren naturläsk från Älvsbyn med 25% krossade bär och sodavatten. Finns i smakerna hjortron, blåbår och lingon.

Ring och beställ eller beställ på plats, 0735420012. Pommes finns ej.

Nu förbättras trafiksäkerheten i Flygstadens handelsområde

Den här informationen har samhällsföreningen fått från Halmstad kommun idag.

”Den 2 maj påbörjar Halmstads kommun arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Flygstadens handelsområde. Totalt påverkas sju platser under perioden maj till november och det innebär tillfälliga störningar i trafiken med begränsad framkomlighet.”

Projektledaren för arbetet – i och kring Flygstaden – Anna Björk, meddelar vidare att det periodvis kan vara begränsad framkomlighet främst mot Kustvägen, vilket kan komma att påverka oss boende i Gullbrandstorp.

Vad kommer att göras?  

”Det första och största arbetet under perioden påbörjas 2 maj då ett nytt separat högersvängsfält norrut mot Kustvägen från rondellen vid Kristinebergsvägen byggs. Dessutom upprustas busshållplatserna vid rondellen och det anläggs en bättre passage mellan hållplatserna. Arbetet beräknas vara klart i juli.  

Utöver detta kommer även följande åtgärder att göras:  

• ett nytt påfarts-körfält på Karlsrovägen för att underlätta vänstersväng från Västrevångsleden

• renovering av passage på Kundvägen 

• ny gång och cykelpassage Skallebackavägen 

• upprustning av ett antal busshållplatser 

Anna Björk avslutar meddelandet med en vädjan till oss om att ha överseende med störningarna och ”att vi ska tänka på att planera restiden och på att det periodvis kan bli långa köer. Eller välja alternativa färdmedel, som till exempel cykel.”  

/Halmstad kommun genom Gullbrandstorps samhällsförening