Protokoll från styrelsemötet i oktober 2019

Nu finns mötesprotokollet från samhällsföreningens styrelsemöte 25 april att läsa för den som önskar.

Till protokollet

/Jonas Lundgren