Granen är på plats

Även i år har alla ni medlemmar i samällsföreningen bidragit till att vi får en gran rest centralt i Gullbrandstorp. I dag kom den på plats och den finns att beskåda utanför Gullbrandstorps Pizzeria precis som förra året.

Tack alla som på olika sätt varit med och hjälpt till för att vår by ska få julstämning även i år.

/Samhällsföreningen

Annonser

”Meröppet” bibliotek i Harplinge

I går kväll (måndag) var representanter från samhällsföreningen på möte i Harplinge och träffade andra samhällsföreningar. På mötet berättade en bibliotekarie att Harplinge är först ut i kommunen att bli ett ”meröppet” bibliotek. Det innebär att de kommer att vara öppet 7-22 alla dagar. Läs vidare genom att klicka på länken nedan.

https://www.halmstad.se/upplevagora/nyheterforupplevaochgora/nyheterforupplevagora/harplingeforstutmedmeroppetbibliotek.26804.html

/Samhällsföreningen

Torsdagens kontakombudsmöte i hembygdsgården

I torsdags kväll höll samhällsföreningen det årliga Grannsamverkansmötet för byns kontaktombud. Stefan Borgman, som har en bakgrund som polis och som idag arbetar som regional samordnare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Hallands län, berättade bland annat om hur olika situationer samt utformningen av platser kan spela in omeller var brott begås.

På dessa möten brukar vi titta på händelser som varit i byn det senaste året. Vi får också statistik från polisen som vi presenterar. Vi har inte haft ett enda bostadsinbrott i år heller. Året är dock inte slut än. Det är en mörk årstid vi är inne i. Låt gärna någon (tak)lampa stå tänd när ni lämnar huset så det ser bebott ut. Likaså på kvällen, när man går och lägger sig, kan det vara bra att ha någon lampa tänd. Utelamporna är också viktiga att ha tända så inbrottstjuvar inte kan arbeta ostört. Lägg gärna undan surfplattor, bärbara datorer och liknande så de inte är synliga om man kikar in genom ett fönster. Tillfället gör tjuven…

Vi ser också att antalet skadegörelsebrott minskat de senaste åren. Gullbrandstorp är skonat när det gäller brott, vilket vi ska vara medvetna om. Vår kontakt på polisen hälsar att vi statistiskt sett har det väldigt bra. Bara för att vi i samhällsföreningen lyfter vad som händer betyder det inte att vi har en by som är hårt drabbade av ”bus” och brottslighet. Det betyder bara att vi gemensamt kämpar för att det ska vara så lite oroligheter som möjligt. Blir en person drabbad av något så är det en händelse för mycket.


Ett stort tack till alla er som hör av er till oss när ni ser något avvikande eller om ni blivit utsatta för något! Det kan vara en av Gullbrandstorps framgångsfaktorer. Att boende hör av sig om de reagerar över något och att de önskar uppmana andra att vara vaksamma. Detta kan göra att vi förhindrar att brott sker.

Ni som är med i Grannsamverkan får materialet från mötet mejlat till er från era kontaktombud.

Gullbrandstorps samhällsförening

Huvudkontaktombud för Grannsamverkan i byn

Ny detaljplan för f.d. Preemtomten ute på remiss

Kommunen har presenterat ett förslag till ny detaljplan för den f.d. Preemtomten. I förslaget presenteras fyra olika alternativ till byggnation, tre alternativ visar förslag på om/tillbyggnad av befintlig byggnad och det fjärde förslaget innebär rivning av befintligt och nybyggnation av två huskroppar. Dessa föreslås bli tre våningar höga. Alla förslag omfattar även 100 m2 lokal för centrumändamål , ex.vis pizzerian.
Alternativen med befintliga byggnaden tillåts bli ca två våningar högt.

Planen styr inte vilket alternativ som skall väljas , det är exploatören som får ta det som passar honom bäst. Han får alltså väldigt vida ramar.
Planen styr inte heller vilken målgrupp byggnationen riktar sig mot, ej heller storlek på lägenheterna. Även här fritt för byggherren.Planen beräknas kunna möjliggöra 25-30 lägenheter, beroende på vilket alternativ som väljs.

Kommunen hade kallat till samråd i skolan den 23.e oktober. Tyvärr  var det mycket dålig uppslutning till mötet, endast ca 15 personer utöver de fyra från kommunen som utgjorde panel. Kommunen hade kallat genom anslag på Tempo, notis i HP samt på sin hemsida !
Frågestunden efter presentationen tog upp farhågor från de närboende angående störningar i form av skuggningar, insyn  och buller. Även vikten av tillräckligt antal parkeringar och behovet av grönområden betonades. I dag är 30 parkeringar inritade, tveksamt om detta är tillräckligt för 30 lägenheters behov + pizzeria eller annan ”centrumverksamhet”.

Detta var en väldigt komprimerad redogörelse för detaljplaneförslaget. För de som vill fördjupa sig mer i den detaljerade planbeskrivningen finns denna på Tempos anslagstavla och på kommunens hemsida.

www.halmstad.se, ärende nr. KS 2018/00481.

Remisstid är 16 oktober- 21 november 2018. Nästa steg i processen är granskning under 1:kvartalet 2019 och ett eventuellt antagande under 3:e kvartalet samt byggstart tidigast 4:e kvartalet 2019.

Plankarta[1267]

Vandalisering av två busskurer i byn

Vi har fått information om att tre tonårskillar rörde sig på vägsidan av byn, nära Kustvägen i fredags kväll och betedde sig märkligt. Ryckte i dörrhandtag och rörde sig på platser som inte tillhör de vanliga. Ett gäng ungdomar med mopeder höll även till vid busskuren vid Tempo, fast på den anda sidan Kustvägen. Flera boende pratade med ungdomarna.

I går kunde vi tyvärr konstatera att två busskurer slagits sönder men om det har något samband med ovan är oklart. Har ni sett något så hör av er till samhällsföreningen, förslagsvis via samhallsforeningen@igullbrandstorp.se. Vi har tagit kontakt med vår kontaktperson på Hallandstrafiken gällande de sönderslagna busskurerna. De har som rutin att polisanmäla dessa händelser. Kontakt kommer även att tas med polisen gällande detta.

För två år sedan hade vi en del vandalisering av busskurer i byn. Den information vi fick då var att en förstörd busskur = 30 000 kr. Vi fick också information om att om det är ungdomar som gör detta så är föräldrarna skadeståndsskyldiga.

Ser du ett pågående brott (oavsett om det är skadegörelse eller annat) – Ring 112.

Om vi i samhällsföreningen lägger ut information om skadegörelse på hemsidan och facebook så fort det händer något så kanske föräldrar kan koppla ihop det med sina tonåringars tid på byn och vi kan komma tillrätta med problemet. De som är ute och rör sig i byn på kvällarna kan vara till stor hjälp i dessa frågor. För att förhindra att detta händer igen måste vi hjälpas åt. Ser du något som blivit förstört: Hör av dig till oss! Självklart går vi inte ut med information om vem som inkommit med observationer.

Kontaktombuden Grannsamverkan har fått mejl om detta. De ansvarar sedan för att sprida detta till de boende i sitt område.

Gullbrandstorps samhällsförening

Huvudkontaktombud för Grannsamverkan i byn