Protokoll från styrelsemöte 11 januari

Årets första styrelsemöte i samhällsföreningen har gått av stapeln och protokoll finns som vanligt att läsa från mötet via länken nedanför. Ett fortsatt stort fokus hålls på ”Framtidsplan 2050” och även ”Plan för transportsystemet”.

Läs detta och andra protokoll här

Senaste styrelsemötet

Den 8 december hölls det senaste styrelsemötet i samhällsföreningen och ett protokoll har publicerats från det. Vi har just nu ett starkt fokus på kommunens ”Framtidsplan 2050” och ni har alla förhoppningsvis fått information om den och att vi är intresserade av att veta vad du anser om den.

Läs detta och andra protokoll här

GT Fritidsgård

Fredag 30 oktober kl. 17.00 är det dags för vårt årsmöte. Mötet hålls i Gullbrandstorpsskolans idrottshall och alla är välkomna. Vi bjuder på kaffe.

Verksamhetsberättelse och dag-ordning kommer att finnas på plats.

Med vänlig hälsning

Styrelsen gm Milene Svanå

Årets julmarknad ställs in

Den uppskattade julmarknad vi arrangerade förra året var tänkt att återkomma även i år men dessvärre måstes vi meddela att den kommer att ställas in. En alltför stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 och olusten inför att behöva ställa in efter att många lagt ned stort engagemang, är skäl till beslutet.

Vi hoppas så klart att läget är ett annat inför julen 2021 och att vi då kan arrangera en julmarknad igen.

/Samhällsföreningen

Tillfällig förändring busstrafiken

I morgon (måndag 17 augusti) är det skolstart för många barn och ungdomar. Det kan därför vara bra med en extra information om att busshållplatsen vid Gullbrandstorpsskolan ”Gullevi” för linje 1 – fr o m 17 augusti är indragen. Dessutom kommer på- och avstigning vid hållplatsen ”Gullbrandstorp” (på Kustvägen vid Tempo) ske på motsatt sida (norrgående riktning) sett ifrån affären.

Om man tänker åka regionbuss linje 330 / 350, är det ”Gränsgatan” som under några veckor är enda hållplatsen i byn.

Anledningen till dessa tillfälliga förändringar är ett underhållsarbete som planeras pågå t o m 4 september 16.00.

Styrelsen fortsätter jobba

Nu finns ett nytt protokoll från vårt senaste styrelsemöte publicerat. Sidorna på vår webbplats är också lite förändrade, men som vanligt bifogar vi en länk du kan klicka på för att ta del av protokollet. Kolla gärna runt lite på sidan när du ändå är här.

Nytt är att du numera får ta del av en pdf-fil av själva protokollet. När du klickar på knappen nedan eller vill titta på något av våra tidigare publicerade dokument, laddas en pdf-fil ned till din enhet. På de flesta enheter öppnas därefter dokumentet automatiskt men det kan krävas att du bekräftar att du önskar öppna det innan du kan se det.

Vårt senaste möte ägde rum en bit in i den pågående pandemin och vi fick snabbt försöka anpassa oss till nya samarbetssätt. Bilden visar hur det såg ut när både befintlig styrelse och även två inbjudna gäster (för första gången i föreningens historia) möttes i digital form i stället för fysiskt. Gäster vid det här mötet var Benny Tronsson och Thomas Nilsson som båda visat intresse hos valberedningen om att vilja arbeta i föreningen.

Vi hoppas slutligen att alla har det så bra det går i dessa tider och har du något du vill förmedla oss, önskar vi så klart att du gör det. Som vanligt är det till adressen samhallsforeningen@igullbrandstorp.se du skickar dina synpunkter.

/Styrelsen