Inskickade synpunkter till kommunen om Transportplanen

Halmstads kommun planerar för att vi år 2050 kan vara 150 000 invånare. I Framtidsplan 2050 beskrivs hur Halmstad geografiskt ska växa. Samhällsföreningen har tidigare skickat in synpunkter till kommunen med tanke på Gullbrandstorps roll i tillväxten.

Idag har vi skickat in synpunkter till kommunens förslag till Plan för transportsystemet. I kommunens förslag kan man läsa hur kommunen tänker långsiktigt kring vägar, kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, med mera med tanke på Halmstads tillväxt.

Är du intresserad av att läsa mer om detta, se https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/planfortransportsystemet.4032.html

Ni kan även mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se för att få andra delen av planen mejlat till er som inte finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Detta sändes in idag:

Nedan presenteras samhällsföreningens synpunkter gällande Halmstads kommuns förslag till ”Plan för transportsystemet”. Vi har fokuserat på tänket kring yteffektiva och hållbara färdsätt men även tänkt till gällande eventuella problemområden och möjligheter som kan skapas när Halmstad växer.

Gullbrandstorp = en strategisk bytespunkt för kollektivtrafik

Gullbrandstorp har genom sitt strategiska läge på Kustvägen en väl utvecklad infrastruktur genom bra gång- och cykelstråk, vägnät och kollektivtrafik.

För att styra om trafikökningen genom Gullbrandstorp från bil till kollektivtrafik så behöver busstrafiken ökas främst genom en snabbare och tätare trafik mellan dagens regionbussar. I Transportplanen står det att ett sätt att främja busstrafiken är att planera för större bytespunkter vid centrumnoder, ortscentrum och andra strategiska platser. Gullbrandstorp passar bra in på transportplanens beskrivning om en gynnsam plats att byta färdsätt.

Vid hållplatsen i Gullbrandstorps centrum (alternativt vid en ny hållplats vid exempelvis verksamhetsområde V16) är det mycket gynnsamt att byta färdsätt innan stadens centrala delar. Här finns goda möjligheter till cykel och bilparkering och möjlighet att byta mellan regionbuss och stadsbuss. Regionbusslinje 330 från Harplinge och 350 från Haverdal passerar Kustvägen genom Gullbrandstorp och vidare in mot staden.

Stadsbusslinje 1 sammanbinder Gullbrandstorp med Villshärad, Frösakull. Tylösand, Trottaberg, Bäckagård, Söndrum och stadens västra delar. Genom möjligheten att byta mellan regionbuss och stadsbuss i Gullbrandstorp får man fördelen av regionbussens direktlinje in mot staden och stadsbussens fördel med bättre turtäthet även på kvällar och helger och att man lätt når stadens västra delar.

–> Vi föreslår att Gullbrandstorp pekas ut som ett strategiskt viktigt hållplatsläge i transportplanen.

Framtidsplan 2050 och dess påverkan

I Framtidsplanen pekas Haverdal och Harplinge ut som orter som skall växa kraftigt med en tillväxt på 1600 nya bostäder. Denna omfattande utbyggnad kommer att generera en stor trafikökning på en redan hårt trafikerad genomfart i Gullbrandstorp med miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenser.

Genomfarten i Gullbrandstorp behöver anpassas när det gäller buller, framkomlighet och säkerhet med tanke på trafikökningen som kommer ske. En förbättring av anslutningen Tiarpsallén mot Kustvägen/Onsjövägen ser vi som mycket positivt.

Läsningen om att kommunen inte kommer att kunna bygga bort trafikproblem som redan i dag börjar bli kännbara på morgonen och eftermiddagen är oroväckande. Inte minst med tanke på trafiksituationen på Flygstaden. Trafiksituationen på Flygstaden är redan i dagsläget mycket ansträngd vid vissa tider på dygnet och cirkulationsplatsen vid Motorhalland fyller en viktig funktion för trafikflödet. Åtgärder behöver vidtas med tanke på Haverdals/Harplinges och Frösakulls tillväxt i och med Framtidsplan 2050.

Det är viktigt med belysning för cykel- och gångtrafik i superstråken i fingerstrukturen för att fler ska använda sig av yteffektiva transportmedel. Belysning på gång- och cykelbana på genomfarten i Gullbrandstorp och mot Flygstaden bör vara av hög prioritet. Även de viktigaste stråken inom Gullbrandstorp bör belysas för att uppmuntra till gång- och cykling inom orten.

Gullbrandstorps samhällsförening

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s