Brist på klassrum – mer info

Vi skrev att vi skulle återkomma med mer info. Nu har protokollet från barn- och ungdomsnämndens möte kommit, se utdraget nedan.

Nästa möte som vi känner till är kommunfullmäktige nu på tisdag den 24 april. Vi har tidigare fått information om att det tidigast vid detta möte kommer beslutas om anslag för att bygga hemkunskapssal och tillagningskök. Frågan är om man även kommer ta upp frågan med brist på klassrum vid detta möte? Handlingar har kommit ut inför mötet på tisdag men de är på nästan 800 sidor och utan möjlighet att söka i dokumentet…

Utdrag ur protokollet:

Redovisning av behov av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna informationen. 

Ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2018-02-28 att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att till sammanträdet i april 2018 återkomma med en redovisning av hur behovet av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan kan lösas.

Dialog kring behovet av nya lokaler på Gullbrandstorpsskolan har skett i samråd mellan planeringsavdelningen, skolområdeschef och rektorer. Kombinationen av konstaterade arbetsmiljöåtgärder och ett växande elevantal underifrån gör att verksamheten idag upplever sig trångbodda på skolan. Behovet enligt verksamheten för att få en fungerande och likvärdig arbetsmiljö är fyra klassrum med tillhörande grupprum samt mötes- och arbetsrum för personal. Dessa lokaler är utöver de ytor som behövs för hemkunskap och matsal.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Länk till protokollet:

https://www.halmstad.se/download/18.dc9500b162b00b2ddf2288e/1524124980220/180411-bun-protokoll.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s