I stället för ”Startsidan”

Info från Webbmaster Som du har märkt så har ”Startsidan” försvunnit. Men du hittar samma länkar som fanns på ”Startsidan” på sidan som heter ”Övrigt i byn”.