Protokoll, årsmöte 2013, Gullbrandstorps Vägförening

Protokoll fört vid årsmöte med Gullbrandstorps vägförening i Folkets Hus 2013-04-23

§1
Föreningens ordförande Lars-Erik Arvidsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2
Kallelsen till årsmötet godkändes, då den skett stadgeenligt

§3
Den föreliggande föredragningslistan godkändes I befintligt skick.

§4
Lars-Erik Arvidsson valdes att leda förhandlingarna.

§5
Till sekreterare för mötet valdes Bertil Johansson.

§6
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Fredrik Larvall och Sverker Andersson.

§7
Styrelseberättelsen upplästes och godkändes.

§8
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9
Inga ärenden eller motioner har inkommit.

§10
Då det ej uttaxerats medlemsavgift har föreningen inga förslag för det kommande årets verksamhet.

§11
Omkostnadsbidraget beslutades till 3200:- som styrelsen fördelar inom sig.

§12
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars-Erik Arvidsson.

§13
Till styrelseledamöter för två år, omvaldes Alvar Gustavsson och Pentti Halonen kvarstående Bertil Johansson och Sven Gunnar Larsson

§14
Till styrelsesuppleanter för två år nyvaldes Joakim Wiklund och Fredrik Larvall. Kvarstående Alvar Andersson.

§15
Till ordinarie revisor omvaldes Bertil Andersson. Kvarstående Karl-Erik Eriksson.

§16
Till revisorssuppleant för två år omvaldes Anders Rånge. Bo Björnänger kvarstod.

§17
Valberedningen omvaldes och består av Sverker Andersson, sammankallande, och Alvar Andersson.

§18
Under övriga frågor fick styrelsen i uppdrag att undersöka hos kommunen om det finns information angående parkering på gator.

§19
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

Gullbrandstorp 2013-04-23

……………………………………………….

Bertil Johansson, sekr.

Justeras:

…………………………………………………………………………………………………..

Lars-Erik Arvidsson Sverker Andersson

…………………………………………………….

Fredrik Larvall

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s