Info om ”Preemfastigheten”

Under 2020 köpte Fastighetsstaden AB ”Preemfastigheten” (på andra sidan Grangatan från Tempo, där pizzerian ligger). En bygglovsansökan om att bygga hyresrätter med totalt 35 lägenheter och en verksamhetslokal har lämnats in och ligger för behandling.

Samhällsföreningen tillsammans med grannar till fastigheten bjöds in till en informationsträff där vi fick information om att befintlig byggnad ska rivas. Tanken är att uppföra en byggnad med tre våningar med 3 stycken fyror, 17 treor, 9 tvåor, 6 ettor samt en verksamhetslokal på 162 kvadratmeter. Man kommer också att anlägga 29 tillhörande parkeringsplatser.

Förhoppningen är att komma igång med bygget i april 2022 och att det ska stå klart för inflyttning i början av 2023. Fastighetsstaden meddelade också att Gullbrandstorpsbor och folk i närområdet kommer att få förtur vid uthyrning.

Vill du veta mer så är du varmt välkommen att mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se så skickar vi alla ritningar vi har fått.

Bild 1: Fasad mot norr/Kustvägen

Bild 2: Fasad mot väster/Grangatan

Bild 3: Markplaneringsritning

/Samhällsföreningen

Hastigheten på Kustvägen – ibland hjälper det inte att vara ihärdig

Halmstads kommun beslutade hösten 2017 att höja hastighetsbegränsningen på Kustvägen genom byn från 50 km/h till 60 km/h vilket många i byn reagerade negativt på. Vid samhällsföreningens årsmöte våren 2018 fick styrelsen i uppdrag att driva frågan. 

  

Samhällsföreningen och vägföreningen begärde en omprövning av beslutet och efter en längre tids handläggning och flera kontakter med kommunen så lämnade kommunen över ärendet till Länsstyrelsen (juli 2019).  

  

Efter ytterligare turer fram och tillbaka fick vi ta del av Länsstyrelsens beslut för några veckor sedan att Halmstads kommun haft fog för sitt beslut. Överklagan ska avslås. Önskar ni få mer info om alla detaljer så är ni välkomna att mejla oss på samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

 

/Samhällsföreningen

Skam den som ger sig…

Under trygghetsvandringen 2017 kom det fram synpunkter om gång- och cykelvägen på Sockenvägen. Den belysta sidan av vägen hade en mycket gropig och dålig asfalt medan den andra oupplysta sidan vinterhölls.

Vi kontaktade kommunen och de sa att de kunde asfaltera under 2019 men då budgeten var förbrukad så blev det inte så. Efter många kontakter med kommunen där även vägföreningen varit behjälpliga att trycka på så asfalterades detta och även gång- cykelvägen mellan Olsabränningen och Nybergsvägen i början av sommaren.

Så bra att det blivit gjort!

/Samhällsföreningen

❗️Vandaliseringen måste upphöra❗️

Som flera av er säkert sett på sociala medier i veckan har markägaren återigen gått ut med info om upprepad vandalisering vid stenbrottet ”Nordpolen” här i Gullbrandstorp.

Bänkar har kastats ner i vattnet, grillar har slagits sönder, det har eldats och huggits på träd. Efter stor uppbackning av boende i Gullbrandstorp har markägaren beslutat att ge det en chans till och försöka ha grillplatsen kvar.

Det är viktigt att vi pratar med våra ungdomar om vad som är ok och inte. Låt oss hjälpas åt att förhindra framtida vandalisering.

Se nedan från Hallandsposten.

Inte så fort nerför backen

Det har skett ett tillbud mellan bilist och cyklist när en bilist skulle köra ut från Åkers väg till Lyngavägen. Cyklister kommer ofta i hög fart ner för backen på Lyngavägen samtidigt som det är skymd sikt i korsningen pga vegetationen.

Vi vill med detta göra er uppmärksamma och be alla cyklister mm dra ner på farten i nerförsbacken och framförallt be föräldrar i området prata med sina barn om den potentiella faran.

Reyhaneh Mirjahani: Gullbrandstorp: för Framtidsbild 2050

Gullbrandstorp: för Framtidsbild 2050 är ett kollaborativt, socialt engagerat projekt där invånarna i Gullbrandstorp kan arkivera och dela sina erfarenheter av att leva i byn idag, för “Framtidsbild 2050”. Målet med projektet är att invånarna kan berätta historien om sina egna liv för framtida generationer och arkivera sin historia genom dokumentation. Bidragen samlas och publiceras digitalt i samarbete med Region Halland.

Jonas Bentzer: agri- car- kultur

Till Gullbrandstorp kom bilen med den groende odlingen. Den läste och samlade på väder, såg vindens riktning, mätte regnmolnens nederbörd. Bilen rullade in i Gullbrandstorp från sydost, gled igenom rondellerna och gjorde en vänstersväng vid Tempo.

Vägen letade sig fram genom samhället och på fältet strax efter förskolan stannade motorn och bilen rullade några meter till innan den stannade i det höga gräset. Bilen blickar över fältet och samlar nu in data om vindarna, nederbörden, temperaturerna i Gullbrandstorp och sänder det ut på nätet. I baksätet växer grödor som är redo att skördas till hösten.

Jonas Bentzer är uppvuxen i Göteborg, och studerade fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där han tog sin examen 2019. Hans praktik har starkt fokus på material i relation till koncept. Verken växer fram genom en lekfull, nyfiken och dynamisk process. Jonas arbetar med skulptur som handling. Verken är förutsättningarna för, spåren av eller en faktiskt handling. Hans skulpturala verk blir en del av ett större system. Konsten finns i gränslandet mellan det mänskliga, tekniken och naturen.