Bedrägerier & spoofing

Se bilder från årsmötet i måndags där Marie Gustavsson berättade om bedrägerier. På bilden visar hon hur det kan se ut när de inom polisen granskar bilder från övervakningskameror när någon kommit över ett bankkort. Det är inte lätt för polisen att identifiera personerna ifråga.

Se även info om spoofing. Man brukar höra att äldre uppmanas att inte svara när okända nummer ringer. Det går att luras och få det att se ut som att exempelvis telefonbanken ringer. Se även info om detta från Post- och telestyrelsen på bild nedan.

Tyck till om kollektivtrafiken 🚌

  1. Vad hindrar dig från att välja kollektivtrafiken?
  2. Vad skulle få dig att välja kollektivtrafiken i första hand?

Kommunen har gett samhällsföreningen i uppgift att fråga invånarna vilket behov kollektivtrafiken bör tillgodose. Vi tar gärna del av dina åsikter och tankar. Dessa kan vi ta emot på olika sätt:

  • Lämna papper i postlådan på Bergtallsgatan 7 alternativt lämna till styrelsen på årsmötet
  • Mejla dina svar till samhallsforeningen@igullbrandstorp.se
  • Kommentera detta inlägg

Tack på förhand för ditt engagemang!

🔌⚡️ Utbyggnad av elnätet ⚡️🔌

Det pågår en utbyggnad av elnätet i Gullbrandstorp. Det kommer att göras ett omfattande arbete med att byta ut äldre elutrustning i området för att öka leveranssäkerheten och säkerheten. Genom att byta ut elutrustning möjliggörs även en utökad kapacitet i elnätet. Arbetet görs på skol-/gatsidan av samhället, inget är planerat på vägsidan i år eftersom det där är bättre status på elnätet.