Musik i sommarkvällen

Den 27/6 blir det musik i sommarkvällen i Gullbrandstorps hembygdsgård, 19.00. Medverkande är Harplinge spelmanslag och Anne Bengtsson. Vid regn är vi inomhus.

Arrangör är Svenska kyrkan i Harplinge och Steninge. Vill du veta mer om kyrkans alla aktiviteter kan du klicka på bilden nedan och läsa mer på hemsidan.

/Anne Bengtsson

Annonser

Publicerade mötesprotokoll från samhällsföreningen

Nu finns mötesprotokoll både från styrelsemötet 24 maj och från årsmötet publicerat här på hemsidan. Ber om ursäkt att årsmötet publiceras först nu. Länkarna nedan tar dig direkt till dokumenten.

Eftersom nya föreningsstadgar fastställdes på årsmötet, är även de utlagda på hemsidan. Du hittar dem under huvudmenyns ”Om oss” eller via länken här.

   Protokoll styrelsemöte 24 maj 2018
  Protokoll årsmöte 19 mars 2018
  Föreningsstadgarna 19 mars 2018

Cykelfesten i Gullbrandstorp

Sedan 2005 hålls årligen en cykelfest i Gullbrandstorp med omnejd och i år är såklart inget undantag.

60 par samlas varje år i Folkets Hus för att därefter ta sig runt i samhället och äta förrätt, huvudrätt samt efterrätt hos varandra. Därefter avslutas kvällen/natten på Folkets Hus.

Detta trevliga arrangemang gör att vi kan knyta kontakter och skaffa nya vänner. För par som nyligen har flyttat till samhället är detta ett utmärkt sätt att få in en fot och att bygga relationer.

Eftersom det sker både inflyttning och utflyttning samt att det kommer några återbud finns det goda chanser att medverka på festen. Begränsningen är hur många personer som får vara i Folkets Hus.

För er som önskar medverka på årets cykelfest (8 september) eller ställa er i kö till nästa år går det utmärkt att kontakta årets arrangörer. Detta gör ni lämpligen via epost till Maria Larvall på maria.larvall@gmail.com.

Hälsningar från årets cykelfestarrangörer

Heléne, Åsa, Malin, Maria, Jonas, Mikael, Jonas och Fredrik

Gullbrandstorpsskolan får tillagningskök

Under kommunfullmäktiges möte i tisdags, beslutades det (efter omröstning) om att bygga både en hemkunskapssal och ett tillagningskök på skolan i Gullbrandstorp.

Som många av oss redan känner till erbjuder Gullbrandstorpsskolan i dag inte några möjligheter att bedriva undervisning i hemkunskap utan eleverna bussas i stället till Söndrumsskolan för att få sin undervisning där. Detta är därför ett ämne som vi i samhällsföreningen följt och försökt agera på. 

På Halmstad kommuns hemsida sammanfattar man beslutet så här:

”Kommunfullmäktige beslutade att bygga ut Gullbrandstorpsskolan med en sal för hemkunskapsundervisning samt även att förbättra ytorna kring matsalen. Utöver detta ska ett tillagningskök byggas. I planeringsdirektiv med budget 2018-2020 avsattes 16 miljoner kronor för en ny hemkunskapssal – samt för ett tillagningskök. Kostnadsberäkningarna för utbyggnaden omfattade dock inte ett tillagningskök.”

Två alternativ har tidigare tagits fram av fastighetsnämnden – Alternativ 1 som innebär att skolan byggs ut med lokaler för hemkunskap och Alternativ 2 där det utöver innehållet i alternativ 1, även ges utrymme för ett tillagningskök på skolan.

Kommunfullmäktige beslutade med minsta möjliga marginal att klubba igenom alternativ 2. Detta innefattar en ökad kostnad på 7 miljoner kronor vilket innebär en total kostnad på 23 miljoner kronor.

I Hallandsposten i dag står det även att läsa följande:

”Efter omröstning och votering stod det klart att ”de spendersamma” partierna vunnit och tillbyggnaden av Gullbrandstorpsskolan kommer att få kosta 23 miljoner kronor.”

Efter att beslutet tillkännagivits skolan firade man med tårta på onsdagsmorgonen.

Klotter på ett elskåp eller en elcentral nära dig?

Vi skulle vilja få hjälp av er alla att skriva ner beteckningen på de elskåp/elcentraler som är klottrade på i byn. Samhällsföreningens styrelse har själva varit ute på lite promenader men inte så vi täcker in hela byn.

Skriv beteckningen i kommentarsfältet eller mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Stort tack på förhand!

/Gullbrandstorps samhällsförening

Ny hemkunskapssal byggs på Gullbrandstorpsskolan

Ledningsutskottet beslutade att bygga ut Gullbrandstorpsskolan med en sal för hemkunskapsundervisning samt även att förbättra ytorna kring matsalen. I planeringsdirektiv med budget 2018-2020 avsattes 16 miljoner kronor för detta – samt för ett tillagningskök.

Kostnadsberäkningarna för utbyggnaden omfattade dock inte ett tillagningskök. Därför har fastighetsnämnden inkommit med två olika alternativ att ta ställning till. Utskottet beslutade enligt alternativ 1. Alternativ 2 som inneburit även en utbyggnad av ett tillagningskök hade kostat 7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans.

Brist på klassrum – mer info

Vi skrev att vi skulle återkomma med mer info. Nu har protokollet från barn- och ungdomsnämndens möte kommit, se utdraget nedan.

Nästa möte som vi känner till är kommunfullmäktige nu på tisdag den 24 april. Vi har tidigare fått information om att det tidigast vid detta möte kommer beslutas om anslag för att bygga hemkunskapssal och tillagningskök. Frågan är om man även kommer ta upp frågan med brist på klassrum vid detta möte? Handlingar har kommit ut inför mötet på tisdag men de är på nästan 800 sidor och utan möjlighet att söka i dokumentet…

Utdrag ur protokollet:

Redovisning av behov av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna informationen. 

Ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2018-02-28 att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att till sammanträdet i april 2018 återkomma med en redovisning av hur behovet av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan kan lösas.

Dialog kring behovet av nya lokaler på Gullbrandstorpsskolan har skett i samråd mellan planeringsavdelningen, skolområdeschef och rektorer. Kombinationen av konstaterade arbetsmiljöåtgärder och ett växande elevantal underifrån gör att verksamheten idag upplever sig trångbodda på skolan. Behovet enligt verksamheten för att få en fungerande och likvärdig arbetsmiljö är fyra klassrum med tillhörande grupprum samt mötes- och arbetsrum för personal. Dessa lokaler är utöver de ytor som behövs för hemkunskap och matsal.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Länk till protokollet:

https://www.halmstad.se/download/18.dc9500b162b00b2ddf2288e/1524124980220/180411-bun-protokoll.pdf