Medlemskap i vår samhällsförening

Vill du vara med och bidra till vårt arbete för byn och glömt att betala in medlemsavgiften eller kanske inte vet om att vi finns?
Sätt i så fall in 50 kronor till Bankgiro 657-6045 och ange din fastighets gatunamn och nummer på inbetalningen

Några saker vi gjort under det senaste året: Köpt in hjärtstartare som finns tillgänglig på Tempo, erbjudit kostnadsfri HLR-utbildning till invånarna, deltagit i skrivelse till kommunen gällande hastighetsdämpande åtgärder (vilket gett resultat), anordnat Trygghetsvandring, fortsatt att arbeta aktivt med Grannsamverkan, hållit byns invånare uppdaterade gällande vad som händer i byn, hjälpt till vid Tempos sommarfest, deltagit i Nätverket för lokal demokrati och vi har på senare tid också intresserat oss för att få någon typ av trygghetsboende till byn.

 

Välkommen som medlem

/Gullbrandstorps Samhällsförening

Goda nyheter om skolans utemiljö

Skolans utemiljö har diskuterats mycket bland elever, personal och föräldrar. Nu vill vi dela med oss av de positiva nyheter som rektorn informerade om för en vecka sedan.

Fotbollsplanen kommer grävas ut och få ett förbättrat underlag. En gammal gungställning kommer ersättas av en ny. Vidare kommer längdhopp, löparbana och basketplan (inklusive korgar) att ses över och förnyas. Framför lågstadiebyggnaden kommer en större del av markytan asfalteras för att man inte ska dra in så mycket smuts samt för att kunna måla rutor för olika spel/lekar.

Nedan ser ni en ”före-bild” som är tagen den 19 januari i år. Vi ber att få återkomma med en ”efter-bild” som garanterat ser roligare ut.