Midsommarfirande vid hembygdsgården

På midsommarafton hälsas alla välkomna till ett traditionellt midsommarfirande tillsammans med oss på Hembygdsgården.

Dansen kring midsommarstången startar kl. 15.00 och förutom dansen är även fiskdammen och lotterierna igång då.

Du som vill hjälpa till att klä vår midsommarstång är välkommen redan kl. 09.00 och har du blommor du kan ta med dig, går det jättebra att göra det.

Välkomna önskar Hembygdsföreningen

ℹ️ Uppdaterad information: Gullbrandstorps kommande frisbeegolfbana 🥏⛳️

Vi vill rikta ett stort tack till er 32 som lämnat bidrag på sammanlagt 6415 kronor till vårt kommande familjeäventyr i byn. Samhällsföreningen tar fortsatt tacksamt emot pengar då budgeterad kostnad för hela banan är drygt 21 000 kronor. Swisha gärna ett valfritt belopp till samhällsföreningen på 070-532 56 71 (Benny Tronsson). Vi vill också berätta att korgar är beställda.

15 årige Malte som gjort denna bana möjlig ser gärna även bidrag i form av praktisk arbetskraft på kommande arbetsdagar den 2 och 3 juli som mycket värdefull. Anmäl er medverkan direkt till Malte på telefon 076-329 16 59.

Invigningsdag av banan ligger under planering och kommer att ske senare i sommar.

Återigen tack för ert stöd!

🥏 Frisbeegolf i Gullbrandstorp = SANT 🥏

Den 1 juni påbörjades arbetet med att iordningsställa en frisbeegolfbana på ”cirkusplatsen” bredvid Gullbrandstorps förskola. Projektet har arbetats fram av den engagerade Gullbrandstorpskillen Malte, 15 år. Nu har kommunen godkänt projektet och samhällsföreningen och kommunen har knutit ett arrendeavtal.

Vi, men framförallt Malte, önskar nu allas hjälp med finansiering av banan. Korgar, informationstavla, teeskyltar med mera är budgeterad till drygt 21 000 kr. Samhällsföreningen kommer gå in och ta en del av kostnaden.

Praktisk hjälp behövs också med att snickra och få ordning på allt på arbetsdagarna den 2 och 3 juli. Frågor gällande arbetsdag tas med Malte på telefon 076-329 16 59.

Stöd frisbeegolfbanan genom att Swisha ett valfritt belopp till samhällsföreningen på
070-532 56 71 (Benny Tronsson).

Stort tack på förhand för ditt bidrag.

(Bild på Malte från Hallandsposten 2020)

Krisberedskap (info från årsmötet)

Samhällsföreningen bjöd in Gullbrandstorpsbon Staffan Anckar som är aktiv inom Civilförsvarsförbundet för att prata om det aktuella ämnet krisberedskap. Staffan gav oss konkret information och praktiska exempel på vad vi kan göra för att stärka vår förmåga att hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose våra grundläggande behov såsom mat, vatten, värme och information.   

 

Staffan pratade exempelvis om vad som händer i samhället utan ström. Vad som påverkas först och vad det kan föra med sig för problem. Vi behöver alla ta ansvar för att ha en viss beredskap hemma avseende vatten, mat och värme. Att säkerställa att man får samhällsinformation vid en kris är också av största vikt. Att ha en batteriradio och ett gäng extrabatterier hemma är en god idé. Det finns också vevradio att köpa som också kan laddas med solceller.  

 

2018 erbjöd samhällsföreningen tillsammans med Civilförsvarsförbundet och Staffan alla Gullbrandstorpsbor en kostnadsfri utbildning i krisberedskap. Finns intresset så går det att ordna igen. Skriv gärna en kommentar eller kontakta samhällsföreningen på annat vis om ni är intresserade.

Vi kan även erbjuda kostnadsfri utbildning i HLR med hjärtstartare om det finns intresse.

Preemfastigheten (info från årsmötet)

Styrelsen hade bjudit in Max från Fastighetsstaden för att få lite information om bygget på Preemfastigheten. Han svarade på flera frågor från Gullbrandstorpsborna och informerade bland annat att huset kommer byggas med en prefabricerad stomme. Första våningen kommer vecka 23 och det kommer monteras i tre etapper. Huset beräknas vara tätt till vintern för att då fortsätta med det invändiga arbetet tills inflyttning 1/4 2023.

Tempofastigheten och pizzerian (info från årsmötet)

Inför årsmötet var vi i kontakt med fastighetsägarna till Tempofastigheten och ägarna till pizzerian för att se om vi kunde få lite information att dela med oss till Gullbrandstorpsborna.


Pizzerian kommer att ligga på samma ställe som tidigare. Det bli en kvarterskrog med pizza, a la carte, pastarätter och alkoholrättigheter för vin och öl.

De vill bygga 24 lägenheter i Tempofastigheten, främst till seniorer. De tänker på pensionärer som vill sälja sina villor men bli kvar i byn. Även vanliga familjer ska kunna hyra.


Första etappen planeras bli klar hösten 2023 om allt går som planerat.

Tempo, Tudorkliniken och frisören kommer att vara kvar som de är idag. Det finns även tankar på apotek och tandläkare.

Överklagan om hastighet + Framtidsplan 2050 (info från årsmötet)

Överklagan om höjd hastighet på Kustvägen genom Gullbrandstorp

Halmstads kommun beslutade den 7 november 2017 att höja hastigheten på Kustvägen genom Gullbrandstorp från 50 Km/h till 60 km/h. Många i byn reagerade negativt på detta och vid samhällsföreningens årsmöte 2018-03-19 fick styrelsen i uppdrag att överklaga beslutet för att få igenom en hastighetssänkning. Efter en längre tids handläggning så beslutade Länsstyrelsen 2021-07-14 att Halmstads kommun haft fog för sitt beslut och avslog överklagandena.

När det gäller bullerstörningar så ansvarar kommunen för att vidta skyddsåtgärder för att uppnå en god ljudmiljö. Kommunen har även ett tillsynsansvar enligt miljöbalken och har skyldighet att utreda klagomål om buller och vid behov vidta åtgärder. Finns det något att bygga vidare på här, tycker ni?

Framtidsplan 2050

Gullbrandstorp föreslås växa med cirka 250 bostäder och huvudsaklig utbyggnadsriktning föreslås åt öster och åt söder. I öster föreslås bebyggelse tillkomma med ca 90 bostäder i skogsslutningen (GU3). Här blir det viktigt att studera nivåskillnaderna för att anpassa bebyggelsen till terrängen. I söder föreslås ett område söder om skolan (GU2) för ca 50 bostäder, främst blandad bebyggelse viket innebär både radhus, villor och mindre flerbostadshus.

I sydväst Föreslås bebyggelse i anslutning till grusplanen/idrottsområdet (GU1) med ca 100 bostäder, även här finns möjlighet för flerbostadshus som kan komplettera bostadsutbytet på orten.

Ett område för nya verksamheter föreslås i den västra delen av orten intill befintligt verksamhetsområde (V16). En lämplig inriktning på dessa verksamheter bör vara icke störande verksamhet, handel eller annan service med tanke på dess läge utmed Kustvägen.

Befintlig service finns i centrala Gullbrandstorp vid Kustvägen i det som utpekas som ortscentrum. Här ska befintlig service värnas och tillåtas att utvecklas. Centrum kan även stärkas genom att högre exploatering tillåts i detta läge.

Plocka skräp 🚮

Denna vecka är det Halmstads officiella skräpplockardagar.

Gå en sväng med barnen i närområdet och förse dem med en varsin plastpåse. Tävla om vem som plockar flest saker eller vem som får ihop mest vikt. Ta med ett gäng plastpåsar på hund-/barnvagnspromenaden, joggingturen eller powerwalken i helgen.

Ta gärna en bild under skräpplockarturen eller på det skräp ni hittat och lägg i kommentarsfältet. Har du inte plats i din egna soptunna så fråga grannen – vi hjälps väl åt?

Transportplan & Ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken (info från årsmötet)

Transportplan

Handlar om yteffektiva och hållbara färdsätt där Halmstad kommer att växa i och med Framtidsplan 2050 och där även vi i Gullbrandstorp behöver styra om från biltrafik till en ökad gång, cykel och kollektivtrafik genom framförallt busstrafik. Vi önskar se Gullbrandstorp som en strategisk bytespunkt inom kollektivtrafiken i och med möjligheten till bra byten mellan regionbuss och stadsbuss.

Vi har även till kommunen tagit upp miljö-och säkerhetsmässiga problem i och med Kustvägens allt hårdare trafikering i och med en större utbyggnad i såväl Haverdal, Harplinge och Gullbrandstorp. En förbättring av anslutningen Tiarpsalle’n mot Kustvägen/Onsjövägen samt Flygstaden samt en bra belysning för cykel och gångtrafik bör vara högprioriterat.

Ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken

Handlar om en minskning av dagens 27 till 8 zoner där man i Halmstad kommer att få endast 1 kommunzon samt 1 stadszon och där Gullbrandstorp hamnar inom stadszonen vilket innebär en klart billigare taxa gentemot dagens nivå. Syftet är att göra kollektivtrafiken ännu mera kundvänlig och öka marknadsandelen gentemot bilen. Vi ser positivt på detta då vi i Gullbrandstorp kommer att inkluderas i stadszonens prisnivå.