Stöldgods upphittat

🍄+🚲+👀+💪+👮‍♀️

Tack vare uppmärksamma svampplockare med civilkurage och handlingskraft kunde nio cyklar och ett bilbatteri hämtas av polisen igår. Personer i helt olika delar av byn vittnar om stulna cyklar och elcyklar. Vänd er till polisen om ni har blivit av med en cykel eller om ni har något tips att ge. Ser ni en samling cyklar på ett skumt ställe så hör av dig till polisen. 

Med höstens mörker så är det lättare för en tjuv att gömma sig. Tänd er utomhusbelysning, använd er av glödlampor med skymningsrelä eller närvarosensor. Glöm inte heller att låsa era cyklar och förråd. Vi vill göra det så svårt som möjligt för tjuvarna!

Gullbrandstorps samhällsförening
Huvudkontaktombud för grannsamverkan i byn

Annonser

Skolan – framtid

I torsdags kväll var representanter från samhällsföreningen och fritidsrådet (som driver fritidsgården) med på ett informationsmöte om Ranagårdsskolans påverkan på skolorna i skolområde väst. Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen och Lovisa Aldrin, ordförande i barn- och ungdomsnämnden bjöd in representanter från föräldraföreningar (genom rektorerna) och från Halmstads kommun deltog politiker, rektorer och tjänstepersoner.

Ökningen av antalet barn på förskolor ser man nu mattas av men man ser inte samma tendens i skolorna vilket gör att kommunen står inför en stor utmaning under flera år framöver.

Ranagårdsskolan ska vara klar hösten 2023 och man fokuserar nu på att få så många elevplatser som möjligt på skolan för att kunna ha barn från andra delar av kommunen till dess att Söndrum själva behöver hela skolan. Skolan i Gullbrandstorp påverkas genom att Frösakullsbarnen kommer gå på Ranagård istället för i Gullbrandstorp.

Pauline Broholm Lindberg sa att hon är medveten om trångboddheten på Gulllbrandstorpsskolan. Samhällsföreningen har tidigare framfört sin oro över trångboddheten och hade även ett bra samtal med rektor Jenny Wiemo om detta under kvällen. När paviljongerna skulle etableras så sa man att dessa skulle finnas i tre år och att man sedan räknade med att de inte skulle behövas. Även då framförde samhällsföreningen sin åsikt i frågan.

Nu visar det sig att man arbetar för att få ha kvar åtminstone en del av paviljongerna under en längre tid vilket var en glädjande nyhet. Man pratade också om att det är för dyrt att bygga till befintliga skolor och att det är billigare att bygga nytt.

Samhällsföreningen vet att efterfrågan på halltider inte överensstämmer med utbudet och frågade därför om Ranagårdsskolans idrottshall. Tanken är att den framtida idrottshallen ska gå att dela in i tre sektioner och dessutom kommer ett ”rörelserum” att finnas tillgängligt.

Observera att alla beslut inte är tagna än.

/Samhällsföreningen

Midsommar i byn

Hembygdsföreningen hälsar alla hjärtligt välkomna till det trevliga midsommarfirandet vid hembygdsgården klockan 15.00. Det blir dans kring midsommarstången, fiskdamm och lotterier. Kaffekorg får gärna medtagas. Alla som vill vara med och klä midsommarstången är välkomna klockan 9.00. 

Vi i samhällsföreningen vågar sticka ut hakan och påstå att det är årets höjdpunkt i byn. Håller ni med?

Trygghetsvandringen: Mörk och ensligt belägen busshållplats

Busshållplatsen ”Skolgatan” vid Q-star/återvinningsstationen är väldigt mörk och ensligt belägen. Efter kontakt med Hallandstrafiken fick vi information om att den används väldigt lite, så de alternativ som finns är att ha den kvar som den är eller ta bort den helt. De som vi haft kontakt med tycker det är bättre att ha den kvar som den är än att den tas bort. Det har dock kommit upp en reflexsnurra för att öka synligheten för resenärer vid dygnets mörka timmar.

Ifrågasatt busshållplats – utan belysning
Nyhet – för att minska risken att bussföraren missar väntande resenärer.